Ett vanligt fenomen som uppstår är att man råkar komma åt DND-knappen på bordstelefonen.
Då är det inget fel att inkomna samtal går direkt till röstbrevlådan, utan då har telefonen fått instruktionen att man ej får störas (”Do Not Disturb”).

För att deaktivera DND-läget, så skiljer det sig något beroende på vilken telefonmodell du har. Nedan hittar du information om hur du gör för att kontrollera om DND är aktiv, och hur du gör för att gå tillbaka till standard-läge.

SNOM 3xx
Då ikonen inte alltid får plats i skärmen så kan det vara svårt att se om telefonen är satt i DND-läge.
Nedan ser du dock på ett ungefär hur det ser ut på respektive modell.
dnd-mode-snom3xx
För att deaktivera DND-läget tryck följande:
snom-3xx-deactivate-dnd
På SNOM 300 så är det knappen ”Mute” som visas som ”LEDx” enligt figuren ovan.

Snom 720
Om du har råkat aktivera DND-läge, så ser det ut enligt följande i display:n.
dnd-mode-snom720
För att deaktivera DND-läget, tryck följande:
dnd-button-720 (Sitter till höger om knappsatsen)

 

in Bordstelefon