Om du får följande felmeddelande när du startar upp din softphone, så beror det på att den säkra anslutningen mellan softphonen och servern (växeln) inte kan säkerställas.

Kommunikationen mellan Softphone och server (växel) sker krypterad, och använder sig utav något som kallas för SSL-certifikat. Det hela bygger på att servern ska kunna legitimera sig mot dig som klient, och att du då tillåter din trafik mot servern. Om anslutningen i detta läge inte kan verifieras, så får man ett felmeddelande som notifierar er som användare att något är fel.

untrustedssl

Detta kan ha olika orsaker, såsom olika antivirus som felaktigt klassar trafiken som skadlig, att man har ett felkonfigurerat nätverk eller att ni rent av har blivit utsatta för något slags intrång i ert nätverk.
Innan ni får panik och börjar slita ut nätverksutrustning ur ert nät, testa något av följande:

1 – Installera Comodos rotcertifikat.
Gå till https://support.comodo.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/854/75/root-addtrustexternalcaroot och installera addtrustexternalcaroot.crt.
Starta sedan om er dator och se om felet är avhjälpt. Om inte, gå vidare till steg 2.

2 – Om du har ett antivirus installerat, testa att avaktivera detta helt. Tillvägagångssättet skiljer sig från olika tillverkare så för att se exakt hur du gör, vänligen konsultera manualen för just ditt antivirus.
Många olika antivirus har också en inbyggd brandvägg, och det är då viktigt att man också deaktiverar den.
Om felet nu är avhjälpt, så behöver ni lägga in undantag i ert antivirus innan ni aktiverar ert skydd igen.
Detta skiljer sig också väldigt mycket från olika tillverkare, så konsultera manualen för just ditt antivirus hur du ska gå tillväga.
De sökvägar som man generellt sett behöver göra undantag på är:
C:\Program Files (x86)\TeleProffs GO\TeleProffs GO
%localappdata%\TeleProffs GO

3 – Se över er nätverkskonfiguration.
Felet kan också uppstå om något är felkonfigurerat i ert nätverk. Kolla över era brandväggar att trafik över HTTPS (SSL) tillåts. Om detta inte är fallet, vänligen se över vårt brandväggsdokument som ni hittar under våra manualer.

Om felet fortfarande kvarstår, vänligen kontakta TeleProffs Support för vidare felsökning.

in GO Softphone