Klicka på Externa kontakter i menyn under Organisationsinställningar, och välj sedan kontaktlista.

Är det en befintlig kontakt som ska redigeras så klicka på de tre prickarna efter den aktuella kontakten och välj Uppdatera kontakt

Annars klicka Lägg till kontakt och fyll i Företag, förnamn och efternamn samt eventuell ytterligare info. Klicka sedan Lägg till nytt telefonnummer och skriv in telefonnumret i +46-format samt kategorisera numret som Arbete, Privat eller Mobil.

 

 

För att skapa en helt ny kontaktlista:

För att skapa en extern kontaktlista, gå till Externa kontakter i menyn under Organisationsinställningar, välj där Lägg till kontaktlista.

-Döp kontaktlistan till exempelvis ”Externa kontakter”

-Välj vilka användare som ska ha tillgång till kontaktlistan

-Klicka Ny kontakt och fyll i Företag, förnamn och efternamn samt eventuell ytterligare info. Klicka sedan Lägg till nytt telefonnummer och skriv in telefonnumret i +46-format samt kategorisera numret som Arbete, Privat eller Mobil.
Lägg till ytterligare önskade kontakter.

 

in Mina Sidor / SelfService