För att administrera en svarsgrupp i GO.

Gå till Organisationsinställningar i menyn och sedan Svarsgrupper. Klicka på de tre prickarna och [Redigera inställningarna för din svarsgrupp] för aktuell svarsgrupp.

Nedan följer förklaring av olika värden, observera att det finns olika parametrar beroende på typ av svarsgrupp.
(Svarsgrupp+ är den mest avancerade gruppen, Svarsgrupp Bas har inte riktigt alla möjligheter och Huntgroup är den enklaste gruppen som inte kräver någon licens)

Allmänt – Namn på gruppen, telefonnumret till gruppen. Faktureringsid ska vara samma som gruppens telefonnummer (om det är internnummer på gruppen så ska huvudnummer anges). Visningsnummer ska vara samma som gruppens nummer.
Välj om gruppnummer ska visas i användarens mobiltelefon vid inkommande samtal från gruppen, eller om man vill se kundens telefonnummer (Uppringare). Det är också möjligt att lägga till ett suffix (ex. 200) vilket gör att man i mobiltelefonen ser kundens telefonnummer med 200 på slutet så att man som användare vet att detta är ett gruppsamtal. I softphone på datorn så syns gruppens namn vid inkommande samtal

 

KöinställningarI Kö – Välj max antal och max väntetid för ett inkommande samtal, samt vart samtalet ska styra om något av dessa värden går in. Dessa värden beräknas när ett samtal kommer in, om man exempelvis fyllt i max väntetid 1 minut och det redan är kö med beräknad längre kötid så går samtalet direkt vidare. Detta används vanligtvis inte.
Köinställningar – Köregler när samtal inkommer till kön –  så anges hur länge ett samtal ska stå i kö innan det eventuellt ska kopplas till annan destination. Ange även vart samtal ska styra om det inte finns någon agent inloggad i gruppen, samt hur många utringningsförsök det ska göras till inloggade agenter.

 

 

Medlemmar – Välj om samtal ska fördelas ut till inloggade agenter i ”prioritet” eller efter ”skicklighet”. Med prioritet så fördelas samtal alltid ut i ordning från första agent och nedåt. Med skicklighet så kan värde 1 till 5 sättas per agent och då fördelas samtal alltid ut till de med skicklighet 1 och först därefter till de med skicklighet 2 osv. När flera agenter har samma skicklighetsnivå så fördelas samtalet ut till den som varit ledig längst.

 

 

Röstmeddelande – Här väljs vilket/vilka köbesked som ska spelas upp när en kund hamnar i kö och hur ofta det återkommande meddelandet ska spelas upp (rekommenderat ca var 30-40:e sekund). Mellan kösked (”när besökaren är i kö”) väljs normalt ”ringing”.

 

 

Fördelning av samtal  – Välj hur många agenter det ska ringa på samtidigt (oftast väljer man 1 för att inkommande samtal inte ska störa flera agenter). Man kan även välja vilka typer av telefoner som gruppsamtalet ska ringa på (normalt sett väljs alla typer av telefoner).
Här kan även sättas en ”vilotid” efter samtal vilket innebär att agenten får en efterbearbetningstid innan nästa samtal ringer på.
Under ”ringtid innan samtal kopplas till nästa agent” väljer man hur länge det ska ringa på en agent innan samtal går till nästa om agenten inte svarar (ca 20 sekunder är normalt)

 

Ring tillbaka  – Här kan återuppringning aktiveras, om kunden ska i samband med kö kunna välja att bli uppringd istället för att vänta kvar i kön.

 

in Mina Sidor / SelfService