Ska du lämna in/skicka in din iPhone, iPad eller Apple Watch på service? Kontrollera Hitta min iPhone/iPad för att spara tid och undvik onödiga avgifter!

”Hitta min iPhone” (alt. ”Hitta min iPad”)  är en funktion i iCloud och brukar vara aktiverat som standard efter man loggat in på iCloud & Apple-ID i sin iPhone/iPad.
Användaren kan m.h.a. funktionen spåra sin enhets position från www.icloud.com.

Funktionen fungerar även som ett aktiveringslås & stöldskydd, så även om man nollställt hela telefonen så måste man logga in med sitt Apple-ID innan telefonen går att använda igen.
Av säkerhetsskäl utförs ingen service av Apples verkstad förrän Hitta min iPhone inaktiverats av den rättmätiga ägaren.
Om funktionen är aktiv när Apples verkstad mottager servicen tillkommer en undersökningsavgift á 395:- ex moms.

För att inaktivera, se steg-för-steg-guide nedan samt bildexempel längre ner:

  • Se till att iPhone/iPad är avstängd!
  • Gå in på www.iCloud.com/#find
  • Logga in med Apple-ID.
  • Ta fram enhetslistan genom att klicka på Alla enheter längst upp i mitten.
  • Klicka på den enhet som ska kopplas bort. Säkerställ att den är offline/utgråad.
  • Öppna enhetslistan igen, klicka på krysset jämte din enhet.
  • Tryck Ta bort
Välj ”Alla enheter” längst upp i mitten på icloud.com för att få fram enhetslistan.
Välj din enhet, säkerställ att den är avstängd!
Ta fram enhetslistan igen, klicka på krysset jämte din enhet.

in Mobiltelefoni