När du åker utomlands så ska din mobiltelefon få täckning från ett av mobilnäten i det land du befinner dig i oavsett vilken operatör du har på ditt abonnemang i Sverige.
Ibland kan det hända att mobiltelefonen inte får mottagning automatiskt, många gånger hjälper det då att manuellt välja ett mobilnät i telefonen.
Iphone: Inställningar > Mobilnät > Val av nätverk – Bocka ur automatiskt och välj ett av näten som telefonen får kontakt med.
Android ser lite olika ut från modell till modell: Inställningar > Anslutning > Mobilnätverk > Nätverksoperatörer – välj ett av näten som telefonen får kontakt med.

Glöm inte att aktivera Automatiskt igen när telefonen har hoppat igång, om telefonen står kvar låst mot ett specifikt nät i utlandet så kommer telefonen inte få mottagning i Sverige.

För att mobildata ska fungera utomlands så krävs att Roaming är aktiverat, observera att mobildata kan vara väldigt dyrt i vissa länder.

in Mobiltelefoni