För att installera TeleProffs GO Mobilapp krävs ett installations-SMS.

Detta hämtar du via minasidor.teleproffs.se . Välj [Mina enheter]>[Installera mobilapp], klicka här på [Skicka] så kommer ett SMS till din mobiltelefon.
Er administratör kan också skicka ut SMS åt er via Administratörsvyn på minasidor.teleproffs.se

Klicka på länken meddelandet och välj Steg 1 [Ladda ner] för att ta hem appen.
När appen är nedladdad så återgå till länken och välj Steg 2 [Konfigurera]

Du är nu klar med installationen av din mobilapp.

Du hittar mer information om hur du använder appen i våra manualer för ’Go Mobil App’.
https://www.teleproffs.se/support/manualer/

Minimikrav för garanterad funktion: Android 10// iOS 14

in GO Mobilapp