Beter sig inte din mobiltelefon som den bör. Funkar inte mobildata, hämtas inte mailen eller bryter den samtal etc?

Börja alltid med att starta om din mobiltelefon.

iPhone:
Att starta om telefonen på vanligt sätt gör inte en komplett rensning av minnet i telefonen.
Håll både vilo-/väckningsknappen och hemknappen intryckta i minst 10 sekunder tills Apple-logotypen visas.
För en mer utförlig beskrivning, vänligen se Apple’s hjälpdokument.

Telefonen startar då om, och du får ange ev. PIN-kod eller ditt lösenord.

Testa sedan av funktionaliteten. Om ni fortfarande har problem, kontakta vår Mobilsupport.

in Mobiltelefoni