För att parkoppla ditt headset till dator:

Om headsetet och Bluetooth-USB-adaptern inte är ihopparade, eller om ihopparningen bryts, gör du på följande sätt:

 1. Ta bort din USB-dongel ur datorn.
 2. Tryck och håll inne samtalsknappen på headsetet.
 3. Släpp knappen när lampan på headsetet blinkar blått.
 4. Koppla in din USB-dongel i datorn igen.
 5. Håll headsetet nära dongeln tills dongeln lyser med fast blått sken.
 6. Nu är ihopparningen klar. När ljudlänken är öppen så lyser dongeln med grönt sken.

För att parkoppla ditt headset till din mobiltelefon:

 1. Starta Bluetooth på din mobiltelefon.
 2. Tryck och håll inne samtalsknappen på headsetet.
 3. Släpp knappen när lampan på headsetet blinkar blått.
 4. Välj ”Jabra Motion” i söklistan på din mobiltelefon.
 5. Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du fyra nollor (0000) eller så accepterar du anslutningen.
in Headset