För att parkoppla ditt headset, följ stegen nedan.

Headsetet och USB-adaptern levereras ihopkopplade med varandra.
Om du vill använda ett nytt headset med den befintliga USB-adaptern eller om du behöver återställa anslutningen till det aktuella headsetet kan enheterna paras ihop på följande sätt:
1. Kontrollera att headsetet är uppladdat.
2. Tryck två gånger på anslutningsknappen på USB-adaptern. USB-adapter blinkar rött och grönt.
3. Tryck på volymhöjningsknappen (volymsänkningsknappen om du använder headsetet på vänster öra) i tre sekunder tills indikatorlampan på headsetet lyser med fast vitt sken.
4. När indikatorlampan på USB-adaptern lyser med fast grönt sken är headsetet och USB-adaptern anslutna till varandra.

Kontrollera att anslutningen genomfördes genom att trycka på samtalsknappen: headsetlampan blinkar vitt och USB-adapterlampan blinkar grönt.

OBS! Om tidsgränsen för anslutningsprocessen överskrids (efter 2 minuter), eller om anslutningsprocessen misslyckas, lyser indikatorlampan för USB-adaptern röd i fyra sekunder och återgår därefter till föregående läge.
Om det inträffar försöker du ansluta headsetet igen.

in Headset