För att parkoppla ditt headset till dator:

Om headsetet och Bluetooth-USB-adaptern inte är ihopparade, eller om ihopparningen bryts, gör du på följande sätt:

 1. Ta bort Bluetooth-USB-adaptern från din dator.
 2. Slå på headsetet och gör något av följande:
  – tryck på röstknappen och säg ”Pair mode” (ihopparningsläge)
  – tryck på och håll in samtalsknappen tills du hör ”Pairing” (parar ihop).
 3. Sätt i Bluetooth-USB-adaptern direkt i datorns USB-port. När ihopparningen har slutförts slutar lysdioderna att blinka rött och blått och du hör ”PC connected” (dator ansluten).
 4. Headsetet avslutar ihopparningsläget.

För att parkoppla ditt headset till din mobiltelefon:

 1. Slå på headsetet och gör något av följande:
  – tryck på röstknappen och säg ”Pair mode” (ihopparningsläge)
  – tryck på och håll in samtalsknappen tills du hör ”Pairing” (parar ihop).
 2. När headsetets lysdioder blinkar rött och blått ska du aktivera Bluetooth på din telefon och ställa in den på att söka efter nya enheter.
 3. Välj ”PLT_Legend” i söklistan på din mobiltelefon.
 4. Om du uppmanas att ange ett lösenord anger du fyra nollor (0000) eller så accepterar du anslutningen.
 5. När ihopparningen har slutförts slutar lysdioderna att blinka rött och blått och du hör ”pairing successful” (ihopparning slutförd).
  Obs! Om du vill aktivera funktionen för meddelande om namn på den som ringer, ska du tillåta åtkomst till dina kontakter när du får en fråga om det.
in Headset