Upplever du problem med att samtal avbryts i din softphone och du har ett Plantronics-W440headset?

Det finns ett problem med att länken mellan USB-dongeln på datorn och headset kopplas ner under samtal. Om du är drabbad av detta så bryts alltså inte samtalet i din softphone utan om du trycker på headsetet igen så kopplas länken upp igen och samtalet är tillbaka.

Ladda ner Plantronics HUB för Windows eller MAC från Plantronics/Poly och installera programmet.

  1. Uppdatera headset om det finns nyare version som ofta avhjälper problemet. (Om problem kvarstår efter detta så gå vidare till punkt 2)
  2. Aktivera ”ljudavkänning” (Om problem kvarstår efter detta så gå vidare till punkt 3)
  3. Aktivera ”länk alltid öppen”.

Punkt 2 och 3 aktiveras under menyn [Alternativ] och [allmänt] i Plantronics HUB. Värdet ”ljudavkänning” väljs som ”PÅ” längst upp. Om punkt 3 krävs så väljs ”Länk mellan headset och datorradio” till ”alltid aktiv”.
Spara genom att trycka ”Använd” längst ner på sidan.

 

in GO SoftphoneHeadset