Android-telefoner:
Se denna länk om hur du kan ta bort nummer som blockerats.

Iphone:
Om du ibland upplever att det inte ringer på din iPhone, men du ser samtalen som missade i mobiltelefonen, kontrollera då följande.

Det finns något som heter ’Stör ej’ som gör att samtal nekas till din telefon. (går att ställa in på olika sätt men standard nekas samtal när skärmsläckaren är aktiv)
Om du har ’Stör ej’ aktiv så visas en halvmåne längst upp i display på telefonen enligt bild nedan (observera att på Iphone X och senare så syns inte halvmånen i alla menyer, kontrollera enligt inställningar nedan).

storej

 

Gå in under ’Inställningar Stör ej’ och avaktivera funktionen.
Se till att ni stänger av både ”Manuellt” och ”Schemalagd”.

storej2

Är det bara ett specifikt nummer som du inte får samtal ifrån så kan du ha råkat blockera detta nummer. Klicka på I-tecknet i-box på detta nummer i samtalslistan, alternativt öppna kontakten i din kontaktbok. Gå längst ner och klicka på ”Avblockera den här uppringaren”.
blockeratnr

in Mobiltelefoni Tags: blockerad kontaktringer ejStör ejupptaget