Chatt och MiTeam slås ihop

Nu uppdaterar vi TeleProffs GO och ger er större möjligheter till samarbetsverktyget MiTeam!

Den direkta synliga skillnaden blir att Chatt-fliken och MiTeam-fliken slås ihop till en flik under namnet Miteam. På detta sätt får ni allt samlat utan att behöva hoppa mellan flikarna.

Information om Softphone-uppgradering finner du här: Uppgradera Softphone

Missa inte de möjligheter som MiTeam ger dig och din organisation, både GO Softphone och GO Mobilapp ger er fantastiska möjligheter med allt från enkel chatt till större gruppchattar, dokumentdelning, kraftfullt projektverktyg, videomöte och webbmöten med skärmdelning.

En enkel manual om MiTeam finner ni genom att klicka här: MiTeam

Alla våra TeleProffs GO-användare får tillgång till MiTeam, välj till fullvärdig licens så får ni obegränsad historik, obegränsat antal i chatt/ström, webbmötesfunktion med skärmdelning mm!
I manualen ovan finner ni en matris över vad som ingår för samtliga GO-användare samt vad man får med fullvärdig MiTeam-licens.
Kontakta er säljkontakt eller TeleProffs Support för mer info och priser.

Vad är skillnaden på MiTeam och andra samarbetsverktyg, som tex. Skype for Business eller Slack?
I mångt och mycket är det samma funktioner, men fördelen med MiTeam är att externa deltagare kan bjudas in utan att de har samma applikation, enkel översikt på historik samt smarta funktioner som att kommentera, rita, spela in röstfiler till chattgruppen. Allt i samma applikation och fullt synkroniserat mellan Softphone och Mobilapp.