Uppgradering av TeleProffs GO

Den 12:e maj kommer plattformen att uppdateras till senaste mjukvara, detta innebär nya funktioner och möjligheter. Uppgraderingen innehåller följande:

* Möjlighet att i mobilappen välja att ”Alla kontakter” istället för bara ”Favoriter”. Fördelen är att man på så sätt kan få namnvisning på inkommande samtal från alla kollegor även om man inte har dem som favoriter i appens kontaktlista

* Integrationer mot OneDrive, Dropbox och Google Drive i MiTeam

* Flertalet förbättringar i ”Premium Attendent” – fullvärdig telefonistplats

* Namnuppslag mot Eniro

* Flertalet förbättringar i outlook-integration, Samtalsinspelningstjänst mm.