TeleProffs Jönköping fasad

Om TeleProffs

Om TeleProffs

TeleProffs är idag en av Sveriges ledande privatägda systemintegratörer inom kommunikationslösningar mot företagsmarknaden. Vi har i över 30 år levererat kommunikationslösningar inom telekom.

Vi tar ett unikt helhetsansvar vilket skapar både ekonomiska synergieffekter och tryggt totalansvar. Detta resulterar i effektiva funktioner och lägre driftskostnad. TeleProffs vill vara det naturliga valet som samarbetspartner och hjälpa Er med effektiva och användarvänliga kommunikationslösningar


Etisk kvalitetsmärkning R-licens
TeleProffs Jönköping innehar R-licens, vilket är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation..

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Kvalitetspolicy

TeleProffs kvalitetspolicy är att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet, på utlovad tid och till ett pris som innebär hög kostnadseffektivitet hos kunden.

De mervärden TeleProffs ger är en stor bredd inom området kommunikationslösningar som samtidigt präglas av hög kompetensnivå. Detta säkrar en hög kvalitetsnivå både vid leverans och under hela avtalstiden.

För att vidmakthålla en hög kompetens och kvalitetsfaktor av företagets medarbetare bedrivs utbildningsverksamhet med hög frekvens. TeleProffs strävar hela tiden efter att leva upp till myndigheternas kvalitetskrav.

 

Miljödiplomering

Vi tror på att vara ett hållbart företag på flera plan. Vår ambition är att vara främst i vår bransch gällande miljöarbetet.

TeleProffs är miljödiplomerade av Jönköpings kommun, vilket innebär att vi på ett strukturerat sätt arbetar utefter uppsatta punkter för minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet. För att helt säkerställa att punkterna uppfylls och att miljödiplomeringen skall fortsätta vara aktuell, görs årligen en revision av vårt företag.

Under revisionen tas även utvecklingsmöjligheter upp och säkerställer därför kontinuerlig, positiv utveckling av miljöarbetet. Förutom avfallssortering och olika energisparaktiviteter är en viktig och omfattande del av vårt miljöarbete att vi ställer krav på att våra leverantörer uppfyller lagstadgade krav och själva arbetar positivt för miljön.

Miljöpolicy

Viktiga områden för vårt miljöarbete är tjänsteresor, tillhandahållna tjänster och fastighetens el- och fjärrvärmeförbrukning.
TeleProffs mål med miljöpolicyn är:

– Att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan.
– Att få en bättre överblick över bedrivet miljöarbete för att säkerställa att miljökrav enligt gällande lagstiftning samt eventuella krav från kunder är uppfyllda.
– Minska resursuttaget samt avfallsmängden och därigenom förhoppningsvis erhålla lägre kostnader.

© Copyright - TeleProffs Sverige AB | Tele- och datakommunikation