Neat Center

Komplettera er konferensanläggning med en Neat Center som har 360graders kamera och mikrofoner. Detta gör att alla i rummet syns framifrån oavsett om deltagaren tittar på skärmen eller på en annan deltagare i konferensrummet.

Med avancerad AI väljer systemet rätt kamera och kombinerar Center-kamera med Neat Bar/Board-kamera.