TeleProffs GO lansering och uppgradering

I ett steg att kunna erbjuda nya och förbättrade funktioner, så utför vi nu en uppgradering av er telefoni-plattform.

I samband med detta, så döper vi också om vår växeltjänst till TeleProffs GO!

Själva uppgraderingen säkerställer bland annat ännu mer säkerhet och redundans, men vi har även äran att presentera flertalet nya funktioner som vi vet har haft stor efterfrågan bland våra kunder.

Här kommer ett axplock av de nya funktionerna, samt en kort förklaring på hur de fungerar.

 

TELEFONIST KAN KOPPLA SAMTAL DIREKT MOT ANVÄNDARES RÖSTBREVLÅDA.

koppla-rbl

Möjligheten finns nu att man från sin PC/Mac Softphone kan koppla fram ett samtal till en användares röstbrevlåda utan att det ska behöva stå och ringa på användaren.
Funktionen kräver att ni har tillgång till Telefonistvyn. Tryck koppla-pilen på det aktiva samtalet och sedan koppla mot användaren enligt bild ovan.

Användbart i de lägen man vet att kollegan är upptagen med annat, men man vill ge möjligheten för kund att lämna meddelande direkt.

UTÖKAD MÅLINFORMATION I TELEFONISTVY

Nu kan du se utökad information om hur samtalet har kommit in i er svarsgrupp, ex om någon har ringt in på ett direktnummer och valt att komma till telefonist via röstbrevlådan.

Aktiveras med ”visa målinformation i telefonistvy” under Inställningar>Avancerat i softphone. Är aktiverat som standard.

GENOMBRYTNING AV HÄNVISNING

kringga-regler
Du kan nu koppla ett samtal till en kollega som är hänvisad. Tryck ”Kringgå samtalsomstyrningsregler” på rullistan av Koppla-pilen på det aktiva samtalet enligt bild ovan. Tryck sedan Koppla-pilen under Kontakter på den kollega som samtalet ska kopplas igenom till.

Användbart om ett viktigt samtal behöver kopplas fram till en lunchhänvisad kollega t.ex.

Funktionen kräver programmering, kontakta TeleProffs Support för beställning.

SE/SÄTTA FRAMTIDA HÄNVISNING/ROLL PÅ KOLLEGOR

Funktionen har funnits på softphone tidigare, men fungerar nu även från mobilappen. Dessutom kan man även sätta framtida hänvisningar på kollegor!

Funktionen kräver programmering, kontakta TeleProffs Support för beställning.

 

STYRA DITT PÅGÅENDE SAMTAL PÅ MOBILEN ELLER FAST/BÄRBAR TELEFON FRÅN DIN SOFTPHONE

styramobil

Du kan numer t.ex. koppla ditt samtal vidare via din Softphone till en kollega, även att du har samtalet i din mobiltelefon, fasta bordstelefon eller dect-telefon!
Du kan nu alltså se och styra (tex. koppla samtalet) ditt samtal via din Softphone trots att du pratar i en annan telefon.

Aktiveras genom att välja ”aktivera monitorering och samtalsstyrning” under menyn Inställningar>Avancerat i softphone.

_________________________________________________________________

 

Kontakta TeleProffs Support eller din säljare för mer information.