CRM-integration
Bli effektiv och ge kunden ett snabbt och professionellt bemötande. CRM-integration ser till att kundkortet i ert CRM-system automatiskt visas när en kund ringer. På så sätt blir det enkelt att ge ett bra bemötande och det går snabbt att börja hantera ärendet. Med ett enkelt musklick kan du skapa ett nytt ärende på den inringande kundens kundkort i ert CRM.

Färdig integration finns i dagsläget mot Zendesk, Topdesk, Freshdesk, Lime, EasyCRM, Upsales, HubSpot, Pipedrive, Dynamics Business Central, Exact Online, Zoho, FreshService, FreshSales, SuperOffice, AFAS, Salesforce, Vitec samt Eniro och Hitta. Det finns också möjlighet att integrera mot andra CRM-system genom vår generiska koppling i JSON-format.

Med CRM-integration effektiviserar och kvalitetssäkrar ni ert dagliga arbete. Inga missförstånd av vem som ringer och kunden känner er professionalitet då ni kan ge snabba besked tack vare att ni per automatik har kundens information på skärmen redan när samtalet besvaras.Kontakta oss för mer information kring tjänster i TeleProffs GO.
Ring tel.036-30 55 00 idag så diskuterar vi dina behov.