TeleProffs GO - CRM-integration

CRM-integration

TeleProffs GO - CRM-integration

Bli effektiv och ge kunden ett snabbt och professionellt bemötande. CRM-integration ser till att kundkortet i ert CRM-system automatiskt visas när en kund ringer. På så sätt blir det enkelt att ge ett bra bemötande och det går snabbt att börja hantera ärendet. Med ett enkelt musklick kan du skapa ett nytt ärende på den inringande kundens kundkort i ert CRM.

CRM-integrationen finns i olika varianter. Ni väljer själva vilken eller vilka av dem som passar er bäst. För webbläsarna Firefox, Edge och Chrome finns tillägg som ger en enkel och smidig integration. Allt fler CRM-system har också specialiserade integrationer som fungerar på liknande sätt.

Färdig integration finns i dagsläget mot Zendesk, Lime, Upsales och Salesforce, men det finns möjlighet att integrera mot andra CRM-system också.

Med CRM-integration effektiviserar och kvalitetssäkrar ni ert dagliga arbete. Inga missförstånd av vem som ringer och kunden känner er professionalitet då ni kan ge snabba besked tack vare att ni per automatik har kundens information på skärmen redan när samtalet besvaras.

Kontakta oss för mer information kring tjänster i TeleProffs GO.
Ring tel.036-30 55 00 idag så diskuterar vi dina behov.