TeleProffs stödjer kampen mot barncancer julen 2023

Julen 2023 är vi på TeleProffs återigen med och stöttar det viktiga arbetet i kampen mot barncancer.

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva, och kunna få leva ett gott och långt liv. Därför är vi med och stödjer Barncancerfondens viktiga arbete under julen 2023, och det är vi stolta över.