Statistik

För att kunna bli bättre behöver man veta hur bra man är idag. Hur mycket samtal får ni in till er serviceavdelning, hur länge får kunderna vänta och hur lång tid tar ett genomsnittligt samtal?

Som ett verktyg för att kunna följa upp arbetet och ta reda på vart man behöver lägga sina resurser så har vi utvecklat ett automatiskt rapportsystem. Där kan du tex. vecko- eller månadsvis automatisk få ett mail med den förutbestämda information du önskar.

Ni kan antingen själva bestämma vilken information som är viktig för din rapport i form av inkommande, utgående, missade samtal, servicegrad mm, eller så kan ni använda någon av våra standardrapporter. I dessa väljer ni vilka användare, grupper eller nummer ni vill titta på och över vilka perioder.

När ni har valt vilken rapport ni vill använda så är det bara att låta systemet börja arbeta för dig. Välj vem eller vilka som per automatik ska få ett mail. Mailet innehåller Excel-fil med grafer och samtalsspecifikationer enligt dina önskemål och inställningar.

Rapportsystemet kan mäta sig med system som tidigare bara varit tillgängliga för riktigt stora företag till höga kostnader. Låt rapporterna tala om för er när ni behöver bemanna extra eller när ni kan spara in arbetskraft, nöjda kunder gör er lönsammare. Vi erbjuder Statistik i paketering Rapport Standard eller Rapport Plus. Med Rapport Standard gäller standardrapporter och det är ej möjligt att schemalägga automatiska utskick per mail.

Kontakta oss för mer information kring tjänster i TeleProffs GO.
Ring tel.036-30 55 00 idag så diskuterar vi dina behov.