AD-koppling

TeleProffs GO - AD-koppling
Minska administrationen med AD-koppling, detta genom att TeleProffs GO uppdateras per automatik med rätt information.

Med AD-koppling uppdateras TeleProffs GO kontinuerligt med företagets AD (Active Directory). Detta minskar administrationen för att hålla er kommunikationslösning uppdaterad med senaste information som tex. namn, nummer och sökord (titel, ort etc).

Tjänsten är enkel att installera och kräver ingen åtkomst in genom er brandvägg utan en tjänst på valfri dator/server hos er kontaktar TeleProffs GO. AD-kopplingen matchar på mailadress och uppdaterar alla ev. ändringar varje natt.

Kontakta oss för mer information kring tjänster i TeleProffs GO.
Ring tel.036-30 55 00 idag så diskuterar vi dina behov.