Kalenderkoppling

TeleProffs GO - Kalenderkoppling
Låt din kalender automatiskt hänvisa ditt telefonnummer. Lägg in fasta veckomöten eller planerad semester på förhand och låt hänvisningarna synka automatiskt.

Du bestämmer själv utformningen av funktionen och hur interaktionen med växeln ska se ut. Genom enkla och förutbestämda nyckelord, som anges vid bokning i kalendern, så vet TeleProffs GO hur din användare ska stängas och öppnas. Telefonisten och andra kolleger ser att du är upptagen genom att det tänds en liten röd kalender intill din användare i Softphone. Genom att klicka på ikonen så kan man få fram mer information om kalenderbokningen. I Softphone visas det dessutom om någon har möte inom en timme, så att man inte kopplar till någon som är på väg in på ett möte.

Den externa parten som ringer in till en användare som har en aktiv kalenderpost som stängt telefonen får direkt höra tex. ”personen du söker är i möte och beräknas vara tillgänglig klockan 15:00”. Kunden kan också få möjlighet att komma till växel/kollega eller lämna meddelande.

Kalenderkopplingen fungerar tillsammans med Outlook (Exchange 2007 eller senare samt Office 365) och Google Calendar.

Kontakta oss för mer information kring tjänster i TeleProffs GO.
Ring tel.036-30 55 00 idag så diskuterar vi dina behov.