WSA väljer TeleProffs

WSA ger TeleProffs nytt förtroende

WSA är advokatbyrån som med hög kompetens och fokus på kundnytta levererar tjänster till sina klienter. I arbetet förekommer givetvis mycket kundkontakter och kommunikation. WSA har inför 2018 valt att förlänga sitt samarbetsavtal med TeleProffs.

Lena är kontorsansvarig i Jönköping och sköter den löpande förvaltningen på kontoret. Hon arbetar också som juristassistent samt sköter kontorets fakturering. Vi frågade vilka faktorer som spelade in när man förlängde avtalet.

– Vi har sedan lång tid tillbaka ett väl fungerande samarbete med TeleProffs. Vår verksamhet ställer stora krav på flexibilitet och även på väl fungerande kommunikationslösningar. Tekniken ska vara enkel och lättförståelig men samtidigt alltid fungera och motsvara alla de krav vi och våra klienter har.

– TeleProffs frigör tid för oss då de alltid har full koll på våra avtal och alltid ser till att vi har de bästa förutsättningarna både rent avtalsmässigt men även att vi alltid är uppdaterade med den senaste tekniken. I vardagen så innebär detta att vi alltid har någon att vända oss till när vi har frågor eller andra problem. Service och bemötande är alltid trevligt och effektivt, berättar Lena.

”Tekniken ska vara enkel och lättförståelig
men samtidigt alltid fungera”

– Har vi funderingar på nya lösningar och ny teknik så får vi alltid hjälp med att sätta detta i rätt sammanhang i just vår verksamhet. TeleProffs kommer med tips och råd på vad som kan vara bra och även sådant som kan vara mindre bra just för oss. Vi värdesätter stort den personliga kontakten och har mycket stort förtroende för TeleProffs.

Vi tackar Wesslau Söderqvist för förtroendet och ser fram mot ett givande samarbete.

Fakta om TeleProffs GO

TeleProffs GO är en modern och molnbaserad kommunikationsplattform, som bygger på en mångfaldigt prisbelönad plattform, som i dagsläget har 10 000-tals nöjda användare. Läs mer om TeleProffs GO.