Bilden visar chaufförer från June Avfall & Miljö

June Avfall & Miljö väljer hållbar lösning med TeleProffs GO

June Avfall & Miljö är ett kommunalägt bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Jönköping, Habo och Mullsjö. Bolaget hjälper 157 000 kommuninvånare med sophämtning, slamtömning och man ansvarar för 11 sortergårdar. Bolaget hämtar avfall hos 30 000 villahushåll och 38 000 lägenheter. Under ett år töms cirka 1,3 miljoner sopkärl och 7 500 slambrunnar.

June Avfall & Miljö består av drygt 100 engagerade medarbetare, som genom kvalitet och gott kundbemötande vill göra det enkelt för kunderna att värna om miljön. Under våren genomfördes upphandling av ny kommunikations-lösning. Efter utvärdering av anbuden, enligt ett flertal kriterier, valdes TeleProffs GO. Lösningen ska kunna hantera ett bolag i ständig rörelse med kundnära leverans och stora trafikvolymer i ett aktivt callcenter.

Införandet av vår nya telefonväxel gick mycket bra och genomförandet av vår utbildning gjordes på ett mycket professionellt sätt. TeleProffs har varit väldigt engagerade och proffsiga.

Annica Ekberg | June Avfall & Miljö

Genom visionen ”Från avfall till resurs för ett hållbart samhälle” tar June Avfall & Miljö hand om kommunernas avfall och slam på ett miljöriktigt sätt. Ett av deras uppdrag är också det pedagogiska och förebyggande arbetet. Ett stort samarbete har påbörjat med kommunernas skolor. Bolagets miljö- och avfallspedagog erbjuder sortergårdssafari och miljölektioner för skolorna. Genom barnen sprids kunskap om miljö- och avfallshantering som kan påverka vårt beteende i positiv miljöriktning.

Om TeleProffs GO

TeleProffs GO är en modern och molnbaserad kommunikationslösning som bygger på en mångfaldigt prisbelönad plattform. I dagsläget har plattformen 10 000-tals nöjda användare. Läs mer om TeleProffs GO, lösningen som samordnar alla Era kommunikationssätt, internt och externt.

TeleProffs är miljödiplomerade av Jönköpings kommun, vilket innebär att vi på ett strukturerat sätt arbetar utefter uppsatta punkter för minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet. För att helt säkerställa att punkterna uppfylls och att miljödiplomeringen skall fortsätta vara aktuell, görs årligen en revision av vårt företag.