Personlig service inom 30 sekunder

TeleProffs jobbar utifrån ett flertal kvalitetsmål. Ett av de högst prioriterade målen är att erbjuda våra kunder en snabb och personlig service. För att nå detta mäter vi bland annat svarsfrekvens på inkommande supportsamtal. Vårt uppsatta mål är att besvara minst 90 procent av alla inkomna supportsamtal inom 30 sekunder.

Under de senaste sex månaderna har vi överträffat detta mål. Vi är väldigt stolta över vår support och vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster och produkter.

TeleProffs är idag en av Sveriges ledande privatägda systemintegratörer inom kommunikationslösningar mot företagsmarknaden. Vi har i över 25 år levererat kommunikationslösningar och tar ett unikt helhetsansvar vilket skapar både ekonomiska synergieffekter och tryggt totalansvar.