Sociala medier och kriskommunikation Spelar situationen stor roll för hur man bör anpassa sin kommunikation på sociala medier? Hur? Är det någon skillnad på kriskommunikationen under Covid-19 och andra kriser? Hur tycker du kommunikatörer ska anpassa sin kriskommunikationsprocess efter Covid-19 4. hur använder tycker du man ska använda sociala medier nu under Covid-19? Vad är sociala mediernas viktigaste egenskap nu under covid-19/liknande kriser Tycker du att organisationer ska använda sig av sociala medier under Covid-19? Tänk ett scenario innan sociala medier hade slagit igenom. Hade det varit svårt att nå samma publik och nå ut med sina budskap? b.)Vilka för- och nackdelar finns? c.) Har ni haft någon speciell kanal som ni fokuserat på under Covid-19? Anser du att det saknas något i de kanalerna du använder som hade kunnat underlätta krishanteringen? Hur har utmaningar med er kriskommunikation under Covid-19 på era sociala medier sett ut? Faktorer Vilka faktorer anser du att kommunikatörer bör utgå från när de kriskommunicerar under Covid-19? a.) Har valet av plattform en större roll än budskapet i kriskommunikationen? Har ni haft några tidigare erfarenheter att utgå från under ert arbete med kriskommunikation nu under Covid-19? Efterarbetet Vilka råd skulle du ge en kommunikatör idag när de ska kriskommunicera under den rådande pandemin eller liknande situation på sociala medier? Kommer ni göra en utvärdering av er kommunikation under Covid-19 för att dra lärdomar? a.) Om ja, hur ska ni isåfall utvärdera detta? b.) Om nej, varför inte? Slutfråga Vill du att vi ska skicka dina svar när vi sammanställt det? Och vill du ta del av uppsatsen när den är klar? Ja Extrafrågor 1. Har ni strategier för hur ni ska använda sociala medier under en kris? Ser de likadana ut oavsett vilken kristyp det är?

TeleProffs fortsätter kampen mot barncancer!

Vi på TeleProffs har tidigare år bidragit i kampen mot barncancer och för oss är det en självklarhet att fortsätta denna kamp genom att visa vårt engagemang.

Efter ett annorlunda år vill vi på Teleproffs mer än någonsin bidra till Barncancerfonden, vars främsta uppgift är att finansiera forskning och utbildning inom barncancerområdet.

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige i åldern 1–14 år. Men det finns hopp, idag överlever cirka 85% av de barn som drabbas. Vi på Teleproffs vill att barncancerfonden ska nå sin vision att alla barn som drabbas ska överleva. Vi är därför stolta över att bidra till Barncancerfonden julen 2020!

”Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Barncancerfonden har sedan 1982 arbetat för att fler barn ska överleva cancer samt med att hjälpa drabbade familjer att få den vård och det stöd de behöver. Tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer är Barncancerfonden den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.”

www.barncancerfonden.se